ISO 27001:2013 POLİTİKAMIZ

            KENT Gümrük Müşavirliği LTD. ŞTİ. 'nde, TS EN ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemin kapsamı; 4458 sayılı Gümrük Kanunu Yönetmeliği ve diğer bakanlık mevzuatı çerçevesinde yürüttüğümüz ithalat, ihracat, transit, gümrükleme gibi gümrük ve dış ticaret işlemlerini ve bu işlemlere ilişkin lojistik, depolama, muhasebe, finans ve bilgi işlem gibi faaliyetlerinin elektronik bilgi varlıkları ile bu varlıkları korumak amacıyla kullandığı bilişim güvenliğini sağlamaktır. 

            Gümrükleme Hizmetlerinde; insan, alt yapı, yazılım, donanım, müşteri bilgileri, kuruluş bilgileri, üçüncü Şahıslara ait bilgiler ve finansal kaynaklar içerisinde bilgi güvenliği yönetiminin sağlandığını göstermek, risk yönetimini güvence altına almak, bilgi güvenliği yönetimi süreç performansını ölçmek ve bilgi güvenliği ile ilgili konularda üçüncü taraflarla olan ilişkilerin düzenlenmesini temin etmektir.

Bu doğrultuda BGYS Politikamızın amacı;

 •             İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı KENT Gümrük Müşavirliği LTD. ŞTİ 'nin bilgi varlıklarını korumak, bilgiye erişilebilirliği prosesleriyle gerektiği şekilde sağlamak, yasal mevzuat gereksinimlerini karşılamak,

 •             Yürütülen tüm faaliyetlerde Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin üç temel ögesinin sürekliliğini sağlamak.  • Gizlilik: Önem taşıyan bilgilere yetkisiz erişimlerin önlenmesi,

  • Bütünlük: Bilginin doğruluk ve bütünlüğünün sağlandığının gösterilmesi,

  • Erişilebilirlik: Yetkisi olanların gerektiği hallerde bilgiye ulaşılabilirliğinin gösterilmesi,

 • Sadece elektronik ortam da tutulan verilerin değil; yazılı, basılı, sözlü ve benzeri ortam da bulunan tüm verilerin güvenliği ile ilgilenmek.

 • Bilgi Güvenliği Yönetimi eğitimlerini tüm personele vererek bilinçlendirmeyi sağlamak.

 • Bilgi Güvenliği Ekibi oluşturarak Bilgi Güvenliğindeki gerçekte var olan veya şüphe uyandıran tüm açıkları, rapor etmek ve soruşturulmasını sağlamak.

 • İş süreklilik planları hazırlamak, sürdürmek ve test etmek.

 • Bilgi Güvenliği konusunda periyodik olarak değerlendirmeler yaparak mevcut riskleri tespit etmek. Değerlendirmeler sonucunda, aksiyon planlarını gözden geçirmek ve takibini yapmak.

 • Bilgi Güvenliği ile ilgili uygulanabilir şartların karşılanmasını sağlamak

 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesini sağlamak

Politikamız doğrultusunda çalışmalar yürütüleceğini taahhüt ederim.
GENEL MÜDÜR

Serkan BENLİOĞLU